TESORLAB
Technical Solution Research Laboratory
   EN  
Dodatkowe informacje o
LD, FLD, ASDH, ADDM, SPM 
Witam na stronie informacyjnej 

Firma świadczy usługi w zakresie badań, opracowywania modeli i prototypów
a także świadczy usługi w zakresie pomiarów i szkoleń.

Firma zajmuje się rozwijaniem obiektywnych metod oceny i pomiaru dynamiki w różnych
dziedzinach a szczególnie w nagraniach muzycznych.
Celem TESORLAB jest zainteresowanie badaniami i pomiarami dynamiki  sygnałów audio.

W ramach projektu "Badanie dynamiki sygnałów i zastosowania praktyczne w dziedzinie AUDIO"
powstało dedykowane oprogramowanie. Oprogramowanie jest oprogramowaniem laboratoryjnym.
Zostało stworzone do pomiarów, monitorowania, badań, szkolenia i prezentacji.
Oprogramowanie jest również przydatne na etapie wdrożenia technologii pomiarów i normalizacji
poziomów głośności.

Z możliwościami programów można się zapoznać wykorzystując play-list
http://www.youtube.com/user/TESORLAB/videos?view=1
Poprzez kliknięcie na nazwę play-list można dokonać wyboru pojedynczego filmu.


Ogólne informacje na temat projektu:

     Badanie dynamiki sygnałów i zastosowania praktyczne w dziedzinie AUDIO

W ramach projektu powstały następujące programy laboratoryjne
1. Pomiar dynamiki sygnałów elektrycznych w torach elektroakustycznych 
    oraz badanie kart dźwiękowych
     SAM - Service Audio Meter
     AGen - Audio Generator

2. Pomiar i monitorowanie dynamiki sygnałów akustycznych 
     (
obiektywne metody oceny dynamiki utworów dźwiękowych)
    LNT04 - Loudness Monitoring Tool (przesyła raporty HTTP),
 
  LDT054 - Loudness Meter / Loudness Dynamic Tool , 
    LWA059 - Loudness Wave Analyser
    Programy zostały wyposażone w filtr ITU-R BS1770-2
 3. oraz  programy  Audio Simulator / Audio Calculator,  Audio Monitor 8-ch
     a także Latency Meter / SysOper Stability i inne.Celem TESORLAB jest zainteresowanie tematyką dynamiki  i 
tworzenie obiektywnych metod oceny i pomiaru dynamiki.

W przypadku nagrań utworów muzycznych warto pamiętać że na ostateczny wynik
i na dynamikę nagrania wpływa wiele elementów takich jak:
rodzaj utworu, instrument, wykonawca, dyrygent,
tło dźwiękowe i okoliczności w jakich dokonywano nagrania,
reżyser nagrania, realizator nagrania  
(Często dynamikę utworu może upośledzać przekrzykiwanie się
poszczególnych instrumentów i wokalistów "przypartych" do ściany kompresora)
Na dynamikę mają wpływ własności toru elektroakustycznego, użyte mikrofony,
korektory liniowe, korektory nieliniowe (procesory dźwięku)
a w końcu mastering czyli ostateczna obróbka materiału.

W przypadku dźwięków wydawanych przez zwierzęta można się spodziewać
bogatej artykulacji i akcentowania. Oznaczałoby to że u zwierząt istnieje 
wyrażanie różnych treści przy tej samej lub bardzo zbliżonej sekwencji
w dziedzinie częstotliwości.

Przecież jedno słowo wypowiedziane z różnym akcentem może np. oznaczać
twierdzenie,  pytanie, wątpliwość, ostrzeżenie ...
Człowiek nie ma patentu na akcent i artykulację.

Oprogramowanie jest oprogramowaniem laboratoryjnym.
Zostało stworzone do pomiarów, monitorowania, badań, szkolenia i prezentacji.
Programy można z powodzeniem wykorzystywać do celów komercyjnych.
Przykładem może być Telewizja Polska S.A. która zakupiła pełen pakiet oprogramowania.
Programy posiadają możliwość akwizycji danych, które to dane można następnie
obrabiać np.w excel'u.
Obsługa programów jest bardzo zbliżona do obsługi klasycznych przyrządów pomiarowych.
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika programy nie wymagają specjalnego szkolenia
ani nauki obsługi.
Mam pełną świadomość że zaproponowane metody nie wyczerpują wszystkich potrzeb
w zakresie badania i oceny dynamiki sygnałów. W wielu przypadkach może się okazać
że należy je uzupełnić o dodatkowe możliwości.
W przypadku zainteresowania tematem przewiduję opublikowanie filmów instruktażowych
pokazujących obsługę wybranych funkcji programów a także rozbudowanie
strony internetowej TESORLAB i uzupełnienie jej o przykłady zastosowań
oferowanych programów.
W przypadku zainteresowania przewiduję również udostępnienie szczegółów dotyczących
wykorzystywanych algorytmów.

Ponad to w ramach badań firma TESORLAB rozwija oprogramowanie
     do pozyskiwania dźwięku ze ścieżki optycznej ze starych filmów.
     OSE 01.exe  -  Optical Sound Extractor ze wstępną redukcją szumów
                              (noise reduction light - gamma correction)  i odczytem w formacie DPX oraz CIN
     OSE 01pt.exe - Optical Sound Extractor - picture trimmer
      (wykorzystując skaner 4k uzyskano jakość dźwięku lepszą niż z telekina)

            
    eksperymentalne zdalne sterowanie protokołem HTTP - Remote Control (multiclient)

    z oryginalną szyfrowaną komunikacją zapewniającą wysokie bezpieczeństwo.
      (remote Control obejmuje rodzinę programów takich server, client, linker)

 


Wybrane przykłady w postaci filmów na YouTube ilustrujące badania firmy TESORLAB

 

Proponuję przeglądanie filmów wykorzystując play-list
http://www.youtube.com/user/TESORLAB/videos?view=1
Poprzez kliknięcie na nazwę play-list można dokonać wyboru pojedynczego filmu.


Program LDT054.exe


   1. Oryginalny miernik głośności  z wizualizacją Loudness Distribution 
    Przyrząd  do pomiarów w czasie rzeczywistym strumienia i plików audio zgodnie
    z normą ITU- R BS1770-2 oraz R128 

    Czerwona linia pionowa wskazuje głośność.
    LDT054 umożliwia zapis wyników pomiarów w postaci dogodnej dla excel'a a także
    zapis loudness distribution do dodatkowej analizy
    (duży temat monitorowania i raportowania stacji radiowych i TV). 
    Miernik ma wbudowany wskaźnik TPM - True Peak meter a także umożliwia
    odczyt Loudness Momentary Max oraz Loudness Short Max

    Test zgodności z normą ITU R BS1770-2 oraz R128
            LDT053 - Real Time Stream Test1
           
https://www.youtube.com/watch?v=H0kwy70V4TE&feature=plcp
            LDT053 - Real Time Stream Test2
           
https://www.youtube.com/watch?v=JJukFb-Od8U&feature=plcp
            Filter ITU-R BS.1770 - test (2)
           
https://www.youtube.com/watch?v=JJukFb-Od8U&feature=plcp
            Sliding window 
           
https://www.youtube.com/watch?v=LXK7SIQhln8&feature=plcp

     Przykłady wykorzystania LDT054
             LHDH - Real classic
             
https://www.youtube.com/watch?v=hFLxu709Ytw&feature=plcp
             LHDH - Mozart (a comparison of interpretations)
            
https://www.youtube.com/watch?v=mUSdZjShO8c&feature=plcp
             Chopin Etude No.1 C-dur, op.10 (comparison)
             
https://www.youtube.com/watch?v=O1ooY75mAQ8&feature=plcp
             La Strada - Nino Rota - Federico Fellini (FLD)
           
 https://www.youtube.com/watch?v=DevsQkllWS4&feature=plcp
             Rosemary's Baby (Krzysztof Komeda). Anna Maria Jopek (LRA)
            
https://www.youtube.com/watch?v=DevsQkllWS4&feature=plcp

   2. LDPM Loudness Distribution Polar Meter - oryginalny miernik głośności we 
     współrzędnych biegunowych. Zgodny z normą ITU-R BS1770-2 oraz R128
     Propozycja umieszczania ikon na płytach i ogólnie oznaczania materiału dźwiękowego
     a więc ikony w Windows'ach (lub tylko jedna z zestawu ikon)
     Na ikonie mogły by być dodawane cyfrowe wartości Prog Loudness i LRA
     W broadcastingu internetowym może to być dodatkowa informacja o nadawanych audycjach ...
     Program LDT umożliwia zapis obrazów z LDPM w celu późniejszego utworzenia .ico 
     Przeglądając pliki dźwiękowe można będzie od razu zorientować się z czym mamy do czynienia... 

            LDPM - Autumn Leaves
            
https://www.youtube.com/watch?v=viDufVXiWG0&feature=plcp

   3. LHDH -  Loudness Histogram Dynamic Histogram 
      
ASDH -  Amlitude Signal Dynamic Histogram
       Unikalny Miernik dynamiki oparty na znormalizowanym histogramie który wykorzystuje dane
     z wędrującego okna czasowego. Ten tryb pracy umożliwia obserwację wpływu zastosowanych
     kompresorów dźwięku a także voice procesor'ów.
    W programie przewidziano również użycie szablonów pracujących w tle wizualizowanych
     utworów.

    Przykłady Muzyka / Słowo
               Shakira - Addicted To You
              
https://www.youtube.com/watch?v=SszB4P8ZN18&feature=plcp
               Beardyman @ BBC Comedy Proms 2011, Royal Albert Hall (ASDH)
              
https://www.youtube.com/watch?v=c1Ij6rhOtgk&feature=plcp
               LHDH - Audio Level / Dynamic Display-Meter
              
https://www.youtube.com/watch?v=cKSSTpvZtDY&feature=plcp
               EXO-M_MAMA_Music Video (Chinese ver.) (ASDH)
              
https://www.youtube.com/watch?v=ih7YRDQPGsg&feature=plcp

     Inne przykłady
               Medytacje
                     Breathing, Meditation, and Sun Salutation A by Paul Tassopulos 
                    
https://www.youtube.com/watch?v=_-wY62v_li8&feature=plcp
                     Sahaja Yoga Music
                    
https://www.youtube.com/watch?v=4CoHUyiqMb4&feature=plcp
               Medycyna
                     ASDH - Dynamic of Heart
                    
https://www.youtube.com/watch?v=fmm-40y3t40&feature=plcp
               Lingwistyka
                     ASDH - Pronunciation 3
                    
https://www.youtube.com/watch?v=qYi_JaGRk3E&feature=plcp
               Technika
                    Sound clip
                   
https://www.youtube.com/watch?v=XXcjapbEYhk&feature=plcp

  4. Dynamicgram  - unikalny sposób wizualizacji dynamiki sygnału
         Wizualizacja jest śladem który zostawia LHDH. "góra która rzeźbi ślad" wzdłuż osi x
         lub jak ktoś woli LHDH  "tworzy masyw górski" ....
         Dynamicgram działa podobnie do radaru tzn tak jak ekran z długą poświatą
         Pozwala łatwiej dostrzegać związek tego co jest teraz  z tym co było wcześniej.

                ASDH - Dynamicgram 
               
https://www.youtube.com/watch?v=mVh_Qqa6kK0&feature=plcp
                ASDH - Dynamicgram - Nightingale
               
https://www.youtube.com/watch?v=aRRFTD2v24k&feature=plcp

  5. APS - Audio PolarScope
        Trochę żart ale i nie żart - ułatwia dostrzeganie przebiegów okresowych
                 APS - Django
                 
https://www.youtube.com/watch?v=FFbfsiI9j6g&feature=plcp
                 APS - Shark
                 
https://www.youtube.com/watch?v=tG4YYKy0zHo&feature=plcp

 

 

LWA059.exe - Loudness Wave Analizer Normaliser
                  służy  do normalizacji plików dźwiękowych. Pomiary głośności są zgodne
          z normą ITU-R BS.1770-2 oraz zgodnie ze specyfikacją EBU TECH 3285
          wzbogaconą o SPM na życzenie TVP S.A. 
                           poziomem odniesienia do normalizacji mogą być:
                                     TPM    - True Peak Max
                                     SPM    - Sample Peak Max
                                     PPM    - PPM max
                                     VUM   - VU max 
                                     LMM   - Loudness Momentary Max
                                     LSM    - Loudness Short Max
                                     PL        - Program Loudness max
                                     PLG     - Program Loudness Gated max

            Broadcast - LRA (Loudness Range)
            https://www.youtube.com/watch?v=lzg-nFK9ifo&feature=plcp
            (duży temat monitorowania stacji radiowych i telewizyjnych)

SAM - Service Audio Meter - serwisowy przyrząd pomiarowy
           rozbudowany miernik audio z wieloma filtrami wejściowymi,
           spectroscope, osciloscope, vectoroscope (goniometr),
           miernik fazy różnicowej o bardzo wysokiej dokładności.
           Miernik posiada moduł tworzenia raportów również i w Excel'u
           umożliwiając wstawianie zrzutów ekranowych.
           Rodzaj / format  mierzonych sygnałów zależy od użytego przetwornika A/D

           Fun in the laboratory
           
https://www.youtube.com/watch?v=aQyglJmwT2M&feature=plcp

AGen - Audio Generator to rozbudowany dwukanałowy generator audio
           między innymi z możliwością wytwarzania przebiegów za pomocą równania matematycznego
           Dodatkowo generator wyposażono w  unikalną funkcją wprowadzania zniekształceń
           w przebiegu wyjściowym (zniekształcenia liniowe oraz zniekształcenia nieliniowe)
           Rodzaj / format mierzonych sygnałów zależy od użytego przetwornika D/A


Pola zastosowań

Programy mogą być zastosowane w różnych dziedzinach których przedstawicielami
mogą być melomani, audiofile, pianiści, gitarzyści, instrumentaliści, inżynierowie dźwięku, dyrygenci,

realizatorzy dźwięku, nauczyciele i uczniowie, inżynierowie elektronicy, technicy elektronicy a także

ci wszyscy którzy badają zjawiska dynamiczne elektro akustyk, analitycy dźwięków,

nauczyciele języka, badacze zjawisk dynamicznych we wszystkich dziedzinach technicznych

łącznie z biologią, medycyną ...
szkoły muzyczne, szkoły elektroniczne, szkoły nauki języka, analiza mowy i artykulacji .
(Podobnie do miernika głośności wykorzystywanego do pomiaru głośności oklasków

można sobie wyobrazić przyrząd dla ćwiczącego grę na instrumencie pozwalający obiektywnie

oceniać dynamikę wykonywanego utworu.

LDT054 możne zostać użyty jako pomocnicze narzędzie dla jurorów ułatwiając

ocenę wykonywanych utworów)

W przypadku większego zainteresowania powyższymi propozycjami TESORLAB

przewidziane jest rozwijanie tematu

Loudness Architect, Loudness Composer, Loudness Designer, Loudness Menager

Oprogramownie tego typu mogłoby znaleźć zastosowanie w kinematografi, przy tworzeniu słuchowisk

ułatwiając budowę i dokumentację planów dźwiękowych.

 


Dodatkowe informacje na temat programu LDT054.exe

           

Program LDT054 to:

- rozbudowany miernik dynamiki ProgLoudness, LRA, TPM, Loudness Distribution

- monitor / wskaźnik głośności z wykorzystaniem szablonów

- wskażnik optymalnego przesunięcia poziomu głośności  MLC - manual optimal offset calculator -

  Loudness Composer

                                                                                                                                                                       

Program LDT054 umożliwia pomiar sygnału głośności o czasie trwania powyżej kilku sekund,

a także pomiar parametrów ProgrammeLoudness, LoudnessRange - LRA,  LoudnessShortMax ,

MomentaryLoudnessMax oraz  TruePeakLevel Max.

                                                                                                                                         

Program LDT_054 posiada wbudowaną  funkcję LHDH - Dynamic Histogram z ustawianą stałą czasu.

Funkcja LHDH w połączeniu z funkcją sliding window off  (pomiar dynamiczny elektrycznego sygnału  audio)

umożliwia ocenę/wizualizację zastosowanych kompresorów przy obróbce dźwięków.

Można ją także wykorzystywać do pomiaru długoterminowych dynamicznych parametrów sygnału.

 

W programie LDT054 wprowadzono możliwość tworzenia szablonu preferowanej dynamiki

i oglądanie badanej głośności na tle szablonu. Możliwe jest także wykorzystywanie

gotowego szablonu graficznego w postaci pliku png

Wbudowany odtwarzacz plików wave umożliwia pomiar parametrów głośności plików dźwiękowych

oraz kalibrację programu. Umożliwia  także  analizę zapisanych plików w czasie 10 razy krótszym od

rzeczywistego czasu trwania utworu.

 

Program LDT054 umożliwia zapis i odczyt a także porównywanie Loudness Distribution

analizowanych utworów dźwiękowych.


Ponad to LDT054.exe wyposażono w wizualizację i zapis obrazów
LHDH, LDPM, Dynamicgram, APS (AudioPolarScope)


Dodatkowe informacje:      contact@tesorlab.pl                         


UWAGA
Publikowanie niniejszego dokumentu lub jego fragmentów może być dokonywane
tylko za zgodą autora       Copyright © 2012 Michal Lantner